Průřez českou literkou a diktát

Sponzor testu

Vyberte jednu z možností.

1. Kdo napsal tyto známé verše?

"Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj."

Svatopluk Čech
Karel Jaromír Erben
Karel Hynek Mácha
Jaroslav Seifert

2. Romanetem obohatil svoji tvorbu:

Julius Zeyer
Alois Jirásek
Jan Neruda
Jakub Arbes

3. Barunka Panklová a kněžna Zaháňská vystupují v knize

Výminkáři
Babička
Newtonův mozek
Kalibův zložin

4. První české noviny se nazývají:

Lidové noviny
Rudé právo
Krameriovy c.k. vlastenecké noviny
Almanach Máj

5. Kdo je autorem básně Stříhali dohola malého chlapečka?

Josef Hora
Vítězslav Nezval
Josef Kainar
S. K. Neumann

6. Významný novinář, spisovatel a dramatik první poloviny 20. století, který napsal například hru RUR, se jmenoval:

Karel Čapek
Vladislav Vančura
Eduard Bass
Karel Poláček

7. Mezi dramata Václava Havla nepatří:

Zahradní slavnost
Audience
Jakub a jeho pán
Odcházení

8. Jediným nositelem Nobelovy ceny za literaturu v Čechách se stal v roce 1984:

Jaroslav Heyrovský
Václav Havel
Jaroslav Seifert
Vítězslav Nezval

9. Kterého z autorů neovlivnily při tvorbě vlastní zkušenosti s nacismem a holocaustem?

Arnošta Lustiga
Ladislava Fukse
Jiřího Weila
Julia Fučíka

10. V součastnosti je neprodávanějším českým literátem

Václav Havel
Ondřej Neff
Michal Viewegh
Halina Pawlowská


Diktát

Vyberte správnou variantu nebo doplňte i/í/y/ý/a.

Když chce někdo příje trávit večer, může si vybrat, protože je tu televze, kno, divadlo, knížk. Ale co měl dělat lidé před dvěm st lety? Bograf nebl, divadla bys na prstech počítal a navíc hrál jen německ nebo italsk a většina lidí do nich neměla přístup. A tak lidé seděl doma v chalupě, a aby jim nebla dlouhá chvíle, vypravovali, co zažil i co nezažil. Vymšleli si strašidelné i veselé příběh. Čím bl strašidelnější nebo veselejší, tím víc se líbl. Také si společně četl knížky, kterých však bylo jako šafránu. Kdybychom dnes dal na jednu hromadu všechny knihy, které kdy všl, byla by to asi největší hora věta. Sotva by se našel horolezec, který by ji dokázal dolat. Jenomže z knih se nedělají hory, knihy se čtou, hlavně dobré knihy. Na ty špatné lidé časem zapoli. Těch dobrých je vždycky méně a takových, které si lidi přečtou i za sto let, bvá ještě míň.


[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.