Test Psychologie

Sponzor testu

Ukázka z testu patří do části klinická psychologie a další aplikované obory.

1. Muž má v zaměstnání konflikt s nadřízeným. Posléze svým útočným chováním doma vyvolá konflikt s partnerkou. Hovoříme zde o
konfliktní senzitaci
opožděné agresi
přesunuté agresi
připravenosti ke konfliktu


2. Práce na úpravě zkreslenných myšlenkových postupů a nevhodných vzorců chování je typická pro
kognitivně behaviorální terapii
dynamickou psychoteripii
systematickou psychoterapii
psychoanalytickou psychoterapii


3. Terapeut nařídí klientovi trpícímu nespavostí, aby večer ulehl do postele a snažil se neusnout. Jde o příklad
terapeutické pesimismu
intencionální symptomatologie
paradoxní intence
behaviorální terapie


4. Termín insomnie znamená
zaměření na tělo v meditaci
somaticky podmíněná porucha vnímání
mrákotný stav
nespavost


5. REN soánek se vyznačuje mj.
rychlými očními pohyby
obojím
absencí snů
ničím z uvedených


6. Psychoterapie zaměřená na klenta se označuje také jako
klientská psychoterapie
Rogersovská psychoterapie
Franklovská psychoterapie
direktivní psychoterapie


7. Uzavřená psychoterapeutická skupina je
skupina s nízkou dynamikou
skupina s nízkou tolerancí vůči novým příchozím
skupina pořádaná na uzavřeném psychiatrickém oddělení
skupina, ze které neodcházejí a do níž nepřicházejí pacienti


8. Jednou ze základních veličin, která se zjištuje při měření na tzv. detektoru lži je
kožně galvanická reakce
směr pohledu
změny šíře zornic
složení krve


9. Tzv. Baum-test patří mezi
grafemické techniky
objektivní testy
projektivní techniky
dotazovací testy


10. Vývojová porucha čtení, při které nejsou postiženy jiné intelektové schopnosti, se označuje
dysortografie
dysgrafie
agrafie
dyslexie


11. Staré označení imbecilita odpovídá dnešnímu označení
středně těžká mentální retardace
středně těžká demence
lehká demence
hluboká mentální retardace


12. Trizomie 21. chromozomu způsobuje
Mendelův syndrom
Downův syndrom
astenický syndrom
fenylketonurii


13. Zkratka DSM označuje
poruchu senozorických mediátorů
test pozornosti
diagnostický a statistický manuál (americká klasifikace nemocí)
Downův motorický syndrom


Zdroj ukázky testu k přijímacím zkouškám na studium psychologie je z učebnice:
Psychologie - Jak se dostat na vysokou, PhDr. Filip Smolík, nakladatel AMOS


[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.