Test Politologie

Sponzor testu

Ukázka testů k přijímacím zkouškám na studium politologie, mezinárodních vztahů, teritoriálních a evropských studií.

1. Mezi teoretiky liberalismu nepatří:
A. Smith
A. de Tocqueville
J. M. Keynes
R. Nozick


2. Charles Luis Montesquieu ve svém díle rozlišuje tři formy vlády. Nepatří mezi ně:
despocie
tyranie
monarchie
republika


3. Autorem knihy "Světová revoluce" je
K. Marx
V. I. Lenin
E. Beneš
T. G. Masaryk


4. Platón není autorem spisu:
Ústava
Zákony
Politikos
Etika Nikomanchova


5. K osvícencům se neřadí:
G. Fichte
J. d'Alembert
F. Voltaire
D. Diderot


6. K představitelům klasického liberalismu nepatří:
J. S. Mill
J. Bentham
J. Rawls
A. Smith


7. S pojmem "obecná vůle" je spojován myslitel:
Platón
T. Campanella
J.-J. Rousseau
A. de Tocqueville


8. Autorem textu "Bohatství národů" je:
J. J. Rousseau
A. de Tocqueville
A. Smith
K. Popper


9. Autorem slavného spisu "Politika" je:
Platón
A. de Tocqueville
D. Diderot
nikdo ze jmenovaných


10. Tomáš Akvinský není autorem díla:
Summa proti pohanům
O jsoucnu a bytí
A obci boží
Summa theologická


Zdroj ukázky testu k přijímacím zkouškám na studium politologie, mezinárodních vztahů, teritoriálních a evropských studií je z učebnice:
Politologie - Jak se dostat na vysokou, PhDr. Jan Kubáček, nakladatel AMOS


[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.